Kognitiv Terapi og kroniske ryggplager

I en ny studie publisert i The Lancet har Sarah E Lamb med flere anslått effekten av kognitiv terapi i gruppe i tillegg til beste-praksis-råd for personer med kroniske ryggplager i primærhelsetjenesten. 600 personer ble inkludert i analysene etter 12 måneder. De konkluderer med at kognitiv terapi i gruppe hadde en varig effekt over 1 år for subakutte og kroniske ryggplager og til en lav kostnad for samfunnet.

This wasn’t psychotherapy and we absolutely are not saying that back pain is a psychological problem,” study co-author Zara Hansen tells WebMD. «Back pain is very much a physical problem, but the way a patient thinks about it can affect how it is managed.

En veldig spennende studie som viser at retningen den moderne manuellterapien tar internasjonalt er riktig.

Les mer om studien her…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.