Reality Check for Manuellterapien

Tradisjonelt har manuellterapien fokusert på en biomekanisk modell. Det er bevegelser internasjonalt som sterkt taler for at man bør endre retning til nyere og kanskje bedre modeller for behandling av muskel- og skjelettplager. Her er en artikkel som tar for seg den biomekaniske modellen og den nevrofysiologiske modellen.

The traditional mechanistic paradigm in the teaching and
practice of manual therapy : Time for a reality check.

PDF’en er hentet herfra:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.