Hjernen forandrer seg selv – se fantastiske ‘bevis’ :)

Jeg husker på fysioterapiutdanningen i Nederland at jeg lærte at nerveceller i hjernen var ulike andre celler i kroppen. Hjerneceller kunne ikke bygges på nytt når de døde, dvs hjernen sin sammensetning kunne ikke forandres. Dette var altså i 1998. På 12 år har det skjedd fantastisk mye spennende innen forskningen på hjernen og særlig hjernen sin plastisitet. Og man kan  idag si at det vi ble lært den gang var fullstendig feil. En bekreftelse på at verden går fremover – morro 🙂

Hjernen tolker signaler fra kroppen kontinuerlig. Opplever hjernen signalene som en trussel, kan den sette på forsvarsmekanismer som feks smerte. En god kunnskap om hjernen sin plastisitet kan være nyttig i arbeid med kroniske smertepasienter der hjernen kan skru på smerte uten at det er noen skade i vevet (kroppen). Smerte sitter altså ikke i kroppen, men i hjernen. Og man ser ikke med øynene, men med hjernen. 😉

Et eksempel på hjernen sin plastisitet kan sees i disse videoene fra laben til Paul Bach-y-Rita – her får de blinde til å «se» og en dame med «ødelagt» vestibular system til å stå fjellstøtt igjen. Enjoy!

Direkte link til videoen på YouTube her

En annen mer tabloid video fra CBS her:

Mer YouTube morro på min YouTube Manuellterapi-kanal – http://www.youtube.com/manuellterapi

Enhanced by Zemanta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.