Kan lukten av blomster føre til økt smertetoleranse?

Flere har kanskje sett programmet ‘Pinlige Sykdommer’ (Embarrassing Bodies) som går på NRK. Siste episode inneholdt en interessant del om smerter og hvordan hjernen tolker nocisepsjonen ulikt utifra hvilke tilleggsinfo hjernen får.

Legen som blir testet viser at toleransen for smerte øker med blomsterduft og synker ved lukt av ammoniakk. Nok et eksempel på at nocisepsjon ikke er lik smerter og heller ikke nødvendig for at man skal føle smerter, samt at smerteresponsen fra hjernen er avhengig av det totale ‘trusselnivået’ hjernen opplever. Ammoniakk og blomsterduft kan i noen tilfeller også byttes ut mot mistrivsel og trivsel på jobben etc og man forstår da at smerte er en biopsykososial mekanisme hvor alle tre komponentene alltid vil være til stede. Morro å se at de tar med denne viktige delen av smertefysiologien i et slikt program.

Se innslaget på linken her: NRK – Smertemestring og psykologi

Enhanced by Zemanta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.