Manuellterapeuter jobber utifra den bio-psyko-sosiale modellen

Manuellterapeut Svein Kristiansen skrev forrige uke et innlegg om den bio-psyko-sosiale modellen som han mener moderne oppdaterte manuellterapeuter bør jobbe utifra. Gode ting kan ikke sies for ofte så jeg har fått tillatelse til å gjengi store deler av posten hans her:

Hva er så den biopsykososiale modellen? På enkelt norsk betyr det følgende:

Bio for biologi
– dette betyr at symptomer (smerte, sinne, glede) etc kan forstås utfra et biologisk perspektiv. Det kan være seg hvordan man kan øke en smerterespons gjennom stress eller hvordan noen blir i svært godt humør av fysisk aktivitet. Det betyr igjen at det ikke trengs en anatomisk dysfunksjon for at smertene skal endre seg eller i det hele opppstå. Det er behandlerens ansvar å prøve å tegne et bilde av dette til sin pasient for at pasienten skal forstå, pasienten sin oppgave å prøve dette ut i praksis og en samarbeidende oppgave både for terapeut og pasient og finne praktiske løsninger hvor dette kan endre på en smerteopplevelse.


Psyko for psykologi
– dette betyr at hva vi tenker om, hvordan vi tenker om og hvorfor vi tenker som vi gjør har en stor innflytelse på vår atferd. Dersom man tror at skiven er i ferd med å gli ut og presse på nerveroten, vil personen sannsynligvis først blir redd (affiserer amygdala i hjernen som igjen produserer cortisol som igjen øker stressrespons), bevegelsen blir annerledes, pusten holdes og smerteopplevelsen av å bøye seg forover opprettholdes kun av et feilaktig tankemønster. Dersom man kan endre disse tankene kan man også endre atferd og endrer man atferd endrer man også opplevelsen av smerte.

Sosiale for sosiale
– dette betyr at det som skjer rundt oss hjemme, på jobb, på trening etc har stor innflytelse på hvordan vi har det. Er man omgitt av familie og venner som alltid er syke er det stor sjanse for at man er mer syk selv. Er man derimot omgitt av friske, sunne mennesker hele dagen er det store muligheter for at du også er friskere og sunnere. I forhold til smerteproblematikk er det da meget sannsynlig at dersom man har en mor, tante eller en slektning som også har hatt en skive som har sklidd ut og hvor dette aldri ble bra er sjansen stor for at du også vil overta denne historien basert på et sosialt perspektiv.

Når så alt kommer til alt har man den biopsykososiale modellen hvor alt dette igjen påvirker hverandre som i løken..

Lese hele posten til Manuellterapeut Svein Kristiansen her…
Svein Kristiansen på twitter finner du her: http://twitter.com/sveinekr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.