Manuellterapeuter og henvisning til MR, Røntgen og CT

Som manuellterapeut kan jeg henvise pasienter til MR, Røntgen eller CT (samt henvise til fysioterapeut, kiropraktor, legespesialist og sykmelde inntil 12 uker for muskel- skjellett diagonser). Bildediagnostikk (MR, Røntgen, CT) brukes for å bekrefte/avkrefte det man har funnet under den kliniske undersøkelsen.

Da jeg var på bildediagnostikkurs for manuellterapeuter ved Universitetet i Bergen var gjennomgangstonen hos radiologene at det var altfor mye unødvendige henvisninger. Det vil si at leger, manuellterapeuter og kiropraktorer henviste for ofte til mr, rtg eller ct uten at det var belegg for det.

Videoen under er en liten snutt fra en ortopedi-kirurg som er aktiv på sosiale medier. Han tar opp et viktig punkt, at et ‘unormalt’ MR bilde ofte er normalt. Med det menes at ledd, muskler, sener endrer seg med alder. Han mener at man ikke skal behandle et MR-bilde, det er pasienten man skal behandle. Stemmer ikke den kliniske resonneringen med MR-bildet da er det kanskje ikke funnet på MR-bildet som er årsaken til plagene/smertene. (40-50% av de over 60 år har delvis ruptur av muskulatur i skulderen – en ‘normal’ aldersendring som nødvendigvis ikke er smertefull).

Hadde jeg tatt et MR bilde av meg selv mens jeg skrev dette, hadde jeg kanskje funnet at jeg har en ‘liten prolaps’ i ryggen nå (bortimot 40-50% av oss har bukende skiver i ryggen på MR-bilder) – tross dette funnet i ryggen har jeg ingen smerter, og trenger heller ikke behandling for det. Dette funnet på MR-bildet betyr heller ikke at jeg med tiden har større sjanse for å få problemer med ryggen. Altså det er pasienten man skal behandle – ikke MR-bildet. Enjoy videoen:


*Abnormal* MRIs not necessarily *Abnormal* MRI from Howard Luks on Vimeo.

Kilder:
Borenstein DG, O’Mara JW Jr, Boden SD, Lauerman WC, Jacobson A, Platenberg C, Schellinger D, &; Wiesel SW (2001). The value of magnetic resonance imaging of the lumbar spine to predict low-back pain in asymptomatic subjects : a seven-year follow-up study. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 83-A (9), 1306-11 PMID: 11568190

Dead men and radiologists don’t lie: a review of cadaveric and radiological studies of rotator cuff tear prevalence.PMID: 16551396

Prevalence of annular tears and disc herniations on MR images of the cervical spine in symptom free volunteers.PMID: 16129249

Abnormal MRI Lumbar Disc Pathology in Asymptomatic Individuals

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.