Kognitiv Terapi mot smerter på PULS

Puls på NRK hadde ikveld delvis fokus på kognitiv adferdsterapi ved kroniske smerter. Det var, etter min mening, noen flotte innslag som fikk frem kognitiv terapi på en informativ og seriøs måte. Kognitiv terapi har vært i vinden i flere år nå og har gode forskningsresultater å vise til på flere områder enn kroniske smerter. Men hva har manuellterapi med kognitiv terapi å gjøre?

Som manuellterapeut / fysioterapeut er ofte oppgaven min å finne ut hva som driver smertene til pasienten som sitter fremfor meg. Hvorfor setter hjernen igang det effektive «alarmsystemet» smerte? En god forståelse av smertefysiologien er nødvendig for å kunne skille mellom perifer drevet smerte og mer sentrale mekanismer. Jeg har skrevet mer om dette i andre poster her og her og her. David Butler og Lorimer Moseley snakker om «tankevirus», dette er tanker som ved kroniske smerter kan være:
«Jeg har smerter – det må være noe alvorlig galt med kroppen min» – «Jeg er forsiktig og gjør minst mulig helt til smertene er borte» «Jeg er så redd for disse smertene og for å ødelegge ryggen min at jeg holder meg helt i ro» «Jeg holder meg hjemme, rolig og på trygg avstand fra ting som kan være farlig for smertene mine.»

Slike tanker kan være sterke nok til å drive smertene alene. Disse tankene kan utvikle seg til angst/frykt for å bevege seg –  «Dersom jeg løfter den kofferten ødelegger jeg ryggen min og havner i rullestol». Jeg har pasienter som får vondt av kun å tenke på å skrive på en PC. For disse pasientene er det nyttig for meg å kunne kognitive teknikker – og jeg ser virkelig nytten av denne videreutdanningen. En grunn til at Kognitiv Terapi også passer inn i min manuellterapi / fysioterapi hverdag er at det er en terapiform som hjelper pasienten til selvhjelp. Jeg liker å kunne gi pasientene teknikker og øvelser de kan benytte i hverdagen selv, og ikke gjøre de avhengig av min behandling. Ofte handler det om å vise at man forstår at pasienten har det vanskelig, gi pasienten kontrollen selv, og gi de troen på egen mestring.

Se hele PULS programmet her: PULS: Tankenes Kraft.

Kogntiv terapi forskning:

Hansen, Z., Daykin, A., & Lamb, S. (2010). A cognitive-behavioural programme for the management of low back pain in primary care: a description and justification of the intervention used in the Back Skills Training Trial (BeST; ISRCTN 54717854) Physiotherapy, 96 (2), 87-94 DOI: 10.1016/j.physio.2009.09.008


Jungquist CR, O’Brien C, Matteson-Rusby S, Smith MT, Pigeon WR, Xia Y, Lu N, & Perlis ML (2010). The efficacy of cognitive-behavioral therapy for insomnia in patients with chronic pain. Sleep medicine, 11 (3), 302-9 PMID: 20133188

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.