Smertefysiologi er vanskelig å selge

De fleste av oss kjenner noen som har eller har hatt kreft. Ved noen tilfeller sniker svulsten seg større og større uten at smerte er involvert – før det gjerne er altfor seint. Det er for meg litt uklart hvorfor alarmsystemet smerten representerer feiler ved disse tilstandene. Det kan iallefall virke som at hjernen ikke plukker opp faren som er på ferde. I samtale med folk om smerte (kona, pasienter, og andre :)) så har jeg inntrykk av at dette er kjent, forståelig og «salgbart» – altså det er rart at det ikke er vondt tidligere, noe har feilet.

Ved langvarige smertetilstander veit man nå endel om at det er et sensitisert nervesystem som er «feilen», mer enn for eksempel betente muskler og ledd. Man kan si at smerten trigges altfor lett (opplevd smerteterskel kan gjerne være veldig høy likevel).

Det blir altså på en måte motsatt av det som skjer i avsnittet over. Vanlig bruk av muskler og ledd sender signaler opp gjennom nervesystemet, disse forsterkes oppover mot hjernen og smertesystemet trigges. Det er denne forsterkningen som delvis er «feilen». Dette opplever jeg som mye vanskeligere å gjøre kjent, få forståelig og gjøre «salgbart». Hvorfor det? Det er jo veldig fysiologisk, rein biologi egentlig og det kalles sentral sensitisering. Det er «budbringeren» som forsterker et mer eller mindre normalt signal – slik at smertesystemet trigges.

I det ene eksempelet reagerer smertesystemet ikke eller for seint, mens i det andre reagerer det for lett eller for tidlig. Kan man si dette enkelt uten at det blir plukket opp som om «han sier jeg innbiller meg smerten» så har man nøkkelen til noen pasienters raskere fremgang, tror jeg 🙂

Interessant merlesning for den interesserte:

Pain changes how pain works, Part 2: what it means for patients and professionals

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.