Hvordan få pasienter til å gjøre sine øvelser?

Forandring er jammen ikke lett å få til alltid – iallefall ikke varig forandring. Det er lett å forstå at ikke alle pasienter gjennomfører de, etter terapeutens vurderinger, nødvendige hjemmeøvelser. Dette gjelder selv om det  bare er 1 eller 2 enkle øvelser. De siste ukene (Hjelp – kanskje til og med månedene ;)) har ikke jeg selv heller fått til den daglige aktiviteten som skal til for å opprettholde god helse. Hvorfor er dette så vanskelig?

Dan og Chip Heath (blant flere andre) skriver i boken How to Change Things When Change is Hard at vi kun har en begrenset kapasitet med viljestyrke. 95% av det vi gjør iløpet av en dag er automatiske prosesser, mens 5% er viljestyrt. Automatisk prosess er for eksempel de gangene vi har kjørt bil i 5 minutter uten å huske om vi gira eller bremsa, det skjer helt automatisk. Viljestyrt prosess er for eksempel da vi som nybegynnere måtte tenke for å trykke inn clutchen til riktig tid.

Noen hevder at overvektige er late, men brødrene Heath mener at dette er en klassisk feilvurdrering, ofte er overvektige (og andre) faktisk (mentalt) utslitt. Dette kan også relateres til pasienter og hjemmeøvelser, for at de skal gjøres må det til en forandring. Denne forandringen er vanskelig, men vi som terapeuter kan hjelpe til å gjøre den litt lettere. Dan og Chip Heath har mange smarte, forskningsbaserte, «triks» på lur for å stimulere forandring. Enjoy videoene under:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.