En flott video om kompleksiteten i langvarige smerter

Videoen forklarer kompleksiteten i kroniske smerter og viser en mer moderne måte å tilnærme seg utfordringene på. Smertene er produsert i hjernen og påvirkes av en hel rekke faktorer. Langvarige smerter viser seg også å ha mindre med lokale problemer i muskler og ledd å gjøre enn man kanskje trodde før. Utfordringene for oss terapeuter kan ofte være å få frem at selv om hjernen produserer all smerte så er ikke dette noe man tenker seg til. Det er ikke viljestyrte, men ‘automatiske prosesser’ i nervesystemet som trigger hjernen til å produsere smertene. Dette er komplekst, men som videoen viser, så kan man også trene hjernen til å reagere anderledes. Spennende greier, og det gir oss og pasientene våre helt nye muligheter innen smertebehandling.

Takk til NOI Group for tips om denne videoen.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.