Manuellterapeuter er primærkontakter!

Dette betyr at pasienter med muskel- og skjelettplager kan gå direkte til manuellterapeut for første vurdering. #MT   #Manuellterapi

Manuellterapeuten har altså ved muskel- og skjelettplager samme rolle som legene.

Vanlige spørsmål fra pasienter knyttet til dette:

  • Kan manuellterapeuter sykmelde meg?

Svar: Ja. For muskel og skjelett diagnoser kan vi sykmelde i inntil 12 uker.

  • Kan manuellterapeuter henvise meg til MR-bilde?

Svar: Ja

  • Dersom jeg trenger ryggoperasjon eller annen spesialistvurdering, da må jeg vel innom legen?

Svar: Ved muskel- og skjelettplager hvor det er behov for videre spesialistvurdering kan manuellterapeuter henvise videre til spesialisthelsetjenesten.

  • Blir det ikke billigere dersom jeg har henvisning fra lege?

Svar: Nei, samme pris så lenge manuellterapeuten har avtale med kommunen.

Denne ordningen ble innført 1. januar 2006, men er fremdeles dårlig kjent ute i folket. Det er synd, fordi manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettplager og SINTEF Helse konkluderer med at ordningen trolig gir samfunnet lavere utgifter i form av mindre utbetalinger til sykepenger og reduserte egenandeler for pasientene.

Les her om erfaringer fra en manuellterapeut og en pasient knyttet til denne ordningen: http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/venstre/nyheter/607294

Har du flere spørsmål knyttet til dette så kan du stille disse i kommentarfeltet evt kontakte meg direkte.

Embedded Link

Fysioterapeuten
Som terapeut med spesialkompetanse på muskel- og skjelett, har jeg et godt utgangspunkt med hensyn til hvordan sykmeldingsarbeidet for denne gruppen pasienter bør være, sier Solem. Han har siden 2006 …

Google+: View post on Google+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

CommentLuv badge