Psykisk er fysisk og omvendt

En av de viktigste utfordringene for meg idag er å forklare pasienter at det gamle skillet vi hadde mellom psykisk og fysisk ved smerter og sykdom på mange måter ikke lenger eksisterer.

Forskningen har tatt oss så langt at man veit idag at tanker er nerveimpulser/elektriske signaler i hjernen, vårt møte med lyd, lys, berøring fra andre mennesker fører til kjemiske og elektriske signaler mellom kroppens celler – sentralnervesystemet og immunsystemet tar imot disse signalene og tolker de på et millisekund utenfor vår viljestyrte kontroll.

Et eksempel på at kroppsholdning påvirker stresshormoner i hjernen kan du se og lese mer om her: http://goo.gl/9kCeU. Og et praktisk eksempel på hvordan katastrofetanker er en del av det fysiske kan du lese om her: http://goo.gl/VCis9.

+Henrik Vogt skreiv i oktober en glimrende artikkel i Aftenposten på dette som virkelig er verdt å lese noen ganger om du skulle være interessert i utviklingen som skjer i helseverden idag.

I ME/CFS-debatten er det vanlig at virus og andre mikrober omtales som «fysiske» – og underforstått «reelle» – årsaker og legemidler som «fysisk» eller «biologisk» behandling. Andre mulige faktorer, som samfunnsforhold, livsbelastninger, tankemønstre eller mellommenneskelig terapi, blir derimot omtalt som «psykiske» og avfeid. Dette blir helt galt. For ingenting er bare «psykisk» i menneskets natur. Alt er samtidig fysisk.

…………

 Å opprettholde skillet fysisk/psykisk vil hindre oss i å finne frem til årsaker, forebygging og behandling. Det vil koste i form av lidelse og økonomisk tap.

Hele artikkelen her:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-udelte-mennesket-6728808.html

#MT   #Fysioterapi   #Manuellterapi   #Kognitiv   #Psykisk   #Fysisk  
         

Google+: View post on Google+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

CommentLuv badge