Placebo og Fysioterapi

Professor Anne Marit Mengshoel har skrevet en fin kronikk i bladet Fysioterapeuten om placebo og fysioterapi. Jeg synes hun gjør et viktig poeng av at det for oss, i en pasient empowerment/egenmestringstankegang, er viktig å understreke at mennesket har iboende krefter og ressurser som vi bør spille på lag med.

Link til kronikken er her:
http://goo.gl/dZdPf

Sitater:
Man hører ofte i debatter at placebobegrepet noen ganger kan brukes i betydning behandling og andre ganger i betydning effekt. Dette kan være forvirrende og skape unødvendige misforståelser. Det er en vesentlig forskjell dersom en omtaler en uforståelig behandling i negative ordelag eller om en avfeier en pasients positive erfaring om bedring som innbilning. Jeg vil ikke på noen måte underkjenne at folk kan bli bedre og sågar kurert etter å ha gått til behandling. Men at noen er blitt bra, kan ikke uten videre tas til inntekt for at en behandlingsmetode har effekt.
——
Man kan også anta at positive forventninger fremmes der det er en god og tillitsfull relasjon mellom pasient og fysioterapeut, og når behandlingen finner sted i en god og trygg atmosfære (22). Alt i alt synes jeg at placeboforskning på en tydelig måte viser oss at fysioterapeuter ikke kun kan forstå en kropp og behandle den som et biologisk system, men også innse at vi er og sanser verden gjennom en kropp (23).  For meg innebærer det at placeboforskningen kan leses som å understøtte at mennesket har iboende krefter og ressurser som fysioterapeuter bør spille på lag med.

#MT #Fysioterapi #Placebo  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

CommentLuv badge