The nocebo effect: media reports may trigger symptoms of a disease

Expectation of negative effects can increase likelihood of experiencing symptoms / Media needs to be more responsible when warning about health risks

Via Fysioterapeuten.no:
Studien viser at medieoppslag om potensielle farer, som ofte mangler vitenskapelig dokumentasjon, kan ha en betydelig effekt på helsen til deler av befolkningen. Slike spekulasjoner om helsefare kan i verste fall føre til at noen utvikler irrasjonell overfølsomhet for elektromagnetiske stråler. Dette kan videre føre til jobbfravær og isolasjon fra sosiale settinger.  

Forfatterne konkluderer med at vitenskap og media må samarbeide tettere og sørge for at rapporter om mulige helsefarer blir så nøyaktig som mulig, for å unngå at denne typen problemer ikke eskalerer ytterligere.
 
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Medieoppslag-kan-utloese-sterke-symptomer-paa-sykdom

#MT   

Embedded Link


The nocebo effect: media reports may trigger symptoms of a disease

The nocebo effect: media reports may trigger symptoms of a disease. Expectation of negative effects can increase likelihood of experiencing symptoms / Media needs to be more responsible when warning about health risks. 06.05.2013. Media reports about substances that are supposedly hazardous to …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

CommentLuv badge