Smerte er ikke en ting!

I Fredrikstad finnes to dyktige manuellterapeuter i +Svein Kristiansen og +Sigurd Mikkelsen. På et annet forum på internettet understreker de hvor viktig det er for oss som jobber med / snakker om smerte å ikke bruke terminologien "smertefibre" og "smertereseptorer". De finnes ikke!

Under følger en velskrevet kommentar som poengterer nettopp dette:

"Det er først når vi aksepterer at smerte ikke er en "ting", men derimot noe hjernen gjør/produserer, at konservative og ikke-medikamentelle tiltak mot langvarige smerter vil bli gitt reelle muligheter for å virkelig møte kampen mot langvarige smerter under rettferdige forutsetninger.

Smerte er ikke en "ting", men en hjernefunksjon.

Det man føler/oppfatter/tenker/assosierer når man smaker noe, ser noe, berører noe, hører noe, lukter noe, er heller ikke "ting", men sluttresultatet av hjernefunksjoner.

At aktivitet i nociceptive reseptorer eller nociseptive baner IKKE er smerter er også noe som blir understrekt i IASP's definisjon av nocisepsjon. På samme måte er aktivitet i auditive/visuelle reseptorer/ heller ikke et ferdig produkt av lyd/bilde som alle mennesker vil oppfatte likt. Det er vår unike persepsjon av aktivitet i reseptorer som gjør at vi oppfatter verden ulikt. Hvordan vi så oppfatter verden vil også dermed være veldig avgjørende for hvordan vi forholder oss til verden gjennom handlinger og adferd.

At nocisepsjon absolutt ofte er assosiert med smerte, er en annen sak OG en enorm kognitiv utfordring.

At nocisepsjon (A) og smerte (B) ofte korrelerer forklarer dessverre ikke kausalitet/årsaksforhold. Å automatisk tillate seg til å tro at når A inntreffer, så vil B alltid også komme, fører til den feilaktige konklusjonen om at A forårsaker B.

Dette er kjent som den mest vanlige tankefeilen mennesker gjør = post hoc, ergo propter hoc. Det er kanskje fordi post hoc-feilen nettopp ER den mest vanlige tankefeilen mennesker gjør, at langvarige smerter ser ut til å forbli noe av den mest komplekse utfordringen mennesket må forholde seg til. Det er derfor påpekelsen fra Svein, på ingen som helst måte bør oppfattes som flisespikkeri, men en nødvendig korreksjon.

Først NÅ prater vi om en ekte "helhetlig" og "multi-dimensjonal" tilnærming.

Wall & McMahon – 1986: "The labelling of nociceptors as pain fibres was not an admirable simplification but an unfortunate trivialization.

Theres is no such thing as painreceptors (smertereseptorer) og painfibres (smertefibre) – those things are calles nociceptors and are neither necessary nor sufficent for the production of pain – Melzak & Wall – 2005"

#MT   #ltf  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Følg meg flere steder:

Du finner info fra meg på følgende steder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

CommentLuv badge