Hva er manuellterapi?

Litt fakta
En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialkompetanse på muskel og skjelett. For å bli bli manuellterapeut må man, i tillegg til fysioterapiutdanning (bachelor) gå  et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå (master),  dette fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter med slik utdannelse får tittelen manuellterapeuter.

Manuellterapeuter er primærkontakter
I 2006 ble manuellterapeuter primærkontakter. Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter. De kan henvise pasienter videre til legespesialister eller til andre undersøkelser, eller til fysioterapi. De kan også henvise til røntgen, MR og CT. For deg som pasient betyr dette at du kan oppsøke manuellterapeut direkte med muskel- / skjelettplager på like linje som ved en konsultasjon til lege.
Manuellterapeuten kan sykemelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet i inntil 12 uker. Manuellterapeuten møter i dialogmøte hos pasientens arbeidsgiver, hvis pasienten blir langtidssykemeldt. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Fordelen med dette er et sikrere undersøkelsesresultat og en raskere og mer effektiv behandling av pasienten.


Hva får du som pasient hos meg som manuellterapeut?

  • Du får en kvalifisert vurdering av dine plager og en forklaring av årsaken til de basert på gjeldende oppdatert forskning på området.
  • Du vil få klargjort hvor lang tid det vil ta å bedre plagene og hvilke bedringer som er mulig å forvente.
  • Du blir presentert alle alternativene du selv kan gjøre for å forbedre/mestre dine plager.
  • Du vil få vite hva manuellterapi eventuelt kan gjøre for dine plager.

En manuellterapi undersøkelse tar 45-60 minutter og en behandling tar inntil 30 minutter.Manuellterapeuter samarbeider med annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten, på sykehus, på rehabiliteringssentre og ved trygdemedisinske
poliklinikker. Innen idrett er manuellterapeuter sentrale i støtteapparatene til de enkelte landslagene.

Hva gjør en manuellterapeut?
Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskelskjelettapparatet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose. Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og -manipulasjon, motor kontroll øvelsesbehandling, undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger og nervemobilisering. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioden vil du altså som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?
Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i Nerve-,muskel- og skjelettapparatet. Eksempler er: Nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg, Nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet,Nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter sykdom,slitasje eller skade. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Informasjonen herfra er delvis sakset fra Manuellterapigruppen.no.