Forståelse av smerte fra en personlig trener sin vinkel #MT  

Jeg kom over denne artikkelen via bboyscience.com sin Facebook side. Det er en ganske lang og bra sak, den summerer veldig fint opp de siste års nye forståelse av smerter samt ser litt på behandlingsmuligheter innen kronisk smerte.

Få også med diskusjonen etterpå da det er noen forklarende svar gode spørsmål.

Embedded Link

Bret Contreras » A Revolution in the Understanding of Pain and Treatment of Chronic Pain
How to Build Strong, Powerful Glutes and Increase Your Explosive Strength, Speed, and Athleticism. If Great Glutes are Your Goal, then You've Come to the Right Place. Master's Degree and Certified Str…

Google+: View post on Google+

Read full story · Comments { 0 }

Fremre korsbånd skade #MT

Fremre korsbånd skade #MT

Reshared post from +Howard Luks

Derrick Rose and his Anterior Cruciate Ligament Tear — While tragic for Derrick and the Bulls, gives the academic community a chance to reach out and educate the public about ACL injuries: What the ACL is, and if surgery is always indicated – hint- no, it's not 🙂

Embedded Link

Derrick Rose and Anterior Cruciate Ligament Tears: Decision Making
Derrick Rose Tears His ACL: Any avid basketball fan now knows that Derrick Rose has torn his Anterior Cruciate Ligament — or ACL.  ACL or Anterior cruci

Google+: View post on Google+

Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.

Read full story · Comments { 0 }

Forståelse av smerte fra en personlig trener sin vinkel #MT  

Jeg kom over denne artikkelen via bboyscience.com sin Facebook side. Det er en ganske lang og bra sak, den summerer veldig fint opp de siste års nye forståelse av smerter samt ser litt på behandlingsmuligheter innen kronisk smerte.

Få også med diskusjonen etterpå da det er noen forklarende svar gode spørsmål.

Embedded Link

Bret Contreras » A Revolution in the Understanding of Pain and Treatment of Chronic Pain
How to Build Strong, Powerful Glutes and Increase Your Explosive Strength, Speed, and Athleticism. If Great Glutes are Your Goal, then You've Come to the Right Place. Master's Degree and Certified Str…

Google+: View post on Google+

Read full story · Comments { 0 }

Brain Pain

Testing G+ til Blogg med flott illustrasjon av smerte og hjerne 🙂 #MT

Google+: View post on Google+

Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.

Read full story · Comments { 0 }

Er det behandlingen som gjør oss bedre mon tro? #MT

Her var en flott artikkel som belyser det faktum at det ikke nødvendigvis er behandlingen man har fått som virker, selvom man føler seg bedre etter behandling.

Jeg håper "alle" leser denne her før neste besøk hos en behandler.

"The best we can do (which I strive for on this site) is to base our decisions and theories on the best evidence available. A part of most (if not all) training to become a healthcare practitioner involves learning what good evidence is. Still, healthcare practitioners fall victim to biases and logical fallacies all the time. So do I, and so do you.

But that’s okay! In fact, it should be expected.

This is why the scientific method exists.

Science isn’t some institution or authority, nor is it something nerds invented to make themselves feel cool for discovering things. Science is a method of testing things in a way that attempts to weed out our errors in thinking, and see if something truly works.

How do we know if something works (or doesn’t)?"

Embedded Link

Why Science? Part 1 – Because We're Usually Wrong | BBOY SCIENCE
Why science is important in the world of medicine, health and fitness: things seem to work when they actually don't! Find out why.

Google+: View post on Google+

Read full story · Comments { 0 }

Er det behandlingen som gjør oss bedre mon tro? #MT

Her var en flott artikkel som belyser det faktum at det ikke nødvendigvis er behandlingen man har fått som virker, selvom man føler seg bedre etter behandling.

Jeg håper "alle" leser denne her før neste besøk hos en behandler.

"The best we can do (which I strive for on this site) is to base our decisions and theories on the best evidence available. A part of most (if not all) training to become a healthcare practitioner involves learning what good evidence is. Still, healthcare practitioners fall victim to biases and logical fallacies all the time. So do I, and so do you.

But that’s okay! In fact, it should be expected.

This is why the scientific method exists.

Science isn’t some institution or authority, nor is it something nerds invented to make themselves feel cool for discovering things. Science is a method of testing things in a way that attempts to weed out our errors in thinking, and see if something truly works.

How do we know if something works (or doesn’t)?"

Embedded Link

Why Science? Part 1 – Because We're Usually Wrong | BBOY SCIENCE
Why science is important in the world of medicine, health and fitness: things seem to work when they actually don't! Find out why.

Google+: View post on Google+

Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.

Read full story · Comments { 0 }

Brain Pain

Testing G+ til Blogg med flott illustrasjon av smerte og hjerne 🙂 #MT

Google+: View post on Google+

Read full story · Comments { 0 }

Dr. Mick A. Thacker om smerte på et teoretisk/filosofisk plan. #MT

Morten Høegh (Twitter @MH_DK) intervjuet Dr. Thacker forrige uke under http://noigroup.com/en/Home sin kongress i Adelaide. Her snakker han om embodyment / disembodyment i forbindelse med smerter. I kroniske smertetilstander tror han at vi skal fascilitere disembodyment av den smertefulle kroppen.

Et eksempel på embodyment er om du nå tenker på din venstre albue, beveger den og kjenner at den beveger seg. Du har nå blitt oppmerksom på den kroppsdelen – noe du kanskje ikke har vært tidligere idag. Thacker, slik jeg tolker det, mener at i kroniske smertetilstander har man en veldig sterk embodyment av den smertefulle kroppen og klarer man å jobbe mot disembodyment av den i flere kontekster (kognitive, fysiske, sosiale, biologiske) vil man få smertelette.

Dette er right down my alley av interesse rundt smerter, så jeg anbefaler varmt dette intervjuet fra bloggen http://videnomsmerter.wordpress.com/2012/05/05/interview-med-dr-mick-a-thacker-adelaide-2012/

Direkte lydfil her: https://docs.google.com/open?id=0BzQ-xrssr2aUZThhWDdxS2VFc0U #MT

Embedded Link

Interview med Dr. Mick A. Thacker / Adelaide 2012
I sidste uge lovede jeg, at bringe et interview med Mick om hans arbejde med at forstå smerte på et teoretisk/filosofisk plan. Du kan læse lidt om teorien her før interviewet hvis du ikke fik d…

Google+: View post on Google+

Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.

Read full story · Comments { 0 }

Woo Ad Top Image

Read full story · Comments are closed

Fysisk aktivitet tidlig i livet er positivt for hjernen #MT

“The implication is that exercising during development, as your brain is growing, is changing the brain in concert with normal developmental changes, resulting in your having more permanent wiring of the brain in support of things like learning and memory,” says Bucci. “It seems important to [exercise] early in life.”

Embedded Link

How exercise affects the brain | KurzweilAI
Exercise clears the mind. It gets the blood pumping and more oxygen is delivered to the brain. But Dartmouth's David Bucci thinks there is much more going

Google+: View post on Google+

Post imported by Google+Blog. Created By Daniel Treadwell.

Read full story · Comments { 0 }